Öron Akupunktur - Nada

Lindring av fysiska symptom
Fysiska symptom som kan lindras är skakningar, svettningar, tarmproblem, muskelkramper, värk, huvudvärk/migrän, salivutsöndring, illamående, kräkningar, hjärtklappning, trötthet och köldkänsla.

Samt abstinens av nikotin, socker, alkohol och sömnsvårigheter. Ångest & depressioner.

Lindring av psykiska symptom
Psykiska symptom som kan lindras är stress, aggression, irritabilitet, panikattacker, oro, sömnlöshet, överkänslighet, mardrömmar, sorg, otålighet, rädsla och depression.
Balans
Proceduren ger resultat som minskat medicinbehov, smärtlindring och mindre stress. Ett fokuserat tänkande, avslappning, medvetenhet om känslor, bättre sömn och mer positivt agerande.
Komplement till NADA är psykoterapi eller KBT samtal.

NADA-akupunktur är en etablerad behandlingsform som bland annat används i psykiatrisk vård och beroendevård. Effekterna är förbättrad sömn, mindre oro, ångest och stress samt minskad smärta.

Rent praktiskt går en behandling till så, att du får fem tunna, sterila nålar på bestämda punkter i båda öronen. Nålarna får sitta i cirka 40 minuter, du vilar under tiden. NADA-akupunktur stör inte annan behandling, om du till exempel använder läkemedel kan du fortsätta med dessa precis som vanligt.

Flera behandlingar för varaktiga resultat
Redan vid en första behandling kan du märka positiva effekter i form av att du känner dig lugnare och mindre stressad. Men för en ihållande förändring krävs en serie behandlingar. Jag rekommenderar att starta med fem behandlingar och att vi efter dessa utvärderar resultatet. Utifrån det bestämmer vi sedan hur vi ska gå vidare. Det kan vara en serie om ytterligare fem behandlingar och eventuellt en förändring av hur tätt det är mellan tillfällena. Mer intensiva besvär kräver tätare behandlingar, när du mår bättre kan behandlingarna spridas ut mer.

Akupressur mellan behandlingar
Öronakupunktur kan ibland också kombineras med en eller flera nålar på kroppen för bättre effekt. Du kan också få så kallade kulplåster på örat. Detta är små plåster med en liten kula i, som trycker på de punkter som ska behandlas. På så sätt får du akupressur i perioderna mellan behandlingarna och jobbar även då för att få lugn och minska stressen.

Så verkar akupunktur
Akupunktur har använts under flera tusen år. När en nål sticks genom huden på en given punkt skickas signaler till hjärnan och flera signalsubstanser med gynnsam effekt frisätts. Behandlingsformen har mycket god effekt för många men kan inte garanteras hjälpa för alla. Akupunktur och NADA har inga kvardröjande biverkningar, du kan bli trött och lite yr av behandlingen, själva nålsticket kan också uppfattas som aningen smärtsamt. Skulle du uppleva obehag under pågående behandling kan den avbrytas när som helst.