Lymf massage

Lymfsystemet är en del av vårt immunförsvar vars uppgift är att föra bort överskottsvätska, slaggprodukter inflammationsämnen, bakterier och virus..Ett trögt lymfsystemet kan vara smärta, vätskeansamling, övervikt, stram bindväv, veck och gropar i huden, celluliter mm.

 Mer info snart…..

Mer info snart….